Liên hệ

Mọi chi tiết và thông tin xin liên hệ trực tiếp đến:

+ Địa chỉ: 306 Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng

+ Holtine: 0905525710

+ Facebook Thảo Nguyễn

- Fanpage 1 Nước Hoa Đà Nẵng - Authentic

- Fanpage 2 Nước Hoa Xách Tay USA Đà Nẵng

+ STK Vietcombank: 0041000199097 - Chủ tk Nguyễn Chí Thân chi nhánh Đà Nẵng


Viết nhận xét


Nếu bạn có thắc mắc gì, có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể .

Chúng tôi ở đây


Nước Hoa Đà nẵng Authentic

Giải pháp bán hàng toàn diện từ website đến cửa hàng

  • 306 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng
  • nguyenchithan1234@gmail.com
  • 0905525710